Aschwin Marsman

Laatste wijziging : 2016-10-31

Algemeen

Mijn passie is de ontwikkeling van software in C en C++ op Linux en Unix platformen inclusief Mac OS X. Met name Linux heeft mijn voorkeur; ik ben dan ook een Linux gebruiker van het eerste uur (1993).
Het complete traject, van analyse tot uitvoering, testen en onderhoud, is bij mij in goede handen.
Belangrijke kenmerken van mij zijn dat ik representatief, communicatief vaardig, accuraat, creatief en een doorzetter ben.
Ik besteed veel tijd aan het bijblijven op mijn vakgebied door o.a. lidmaatschappen van verenigingen, het bezoeken van conferenties, het lezen van boeken, het volgen van mailing lists en websites op het internet.
Ik heb op NLUUG conferenties presentaties gegeven en was lid van een NLUUG programmacommissie in 2006. In 2007 en 2009 heb ik een NLUUG event in Enschede mede georganiseerd. Op dit moment zit ik als co-teamlead in het content team van de conferentie SHA2017. Ik heb ook presentaties gegeven in Engeland.


Opleiding

HTS-HIO (Hogere Informatica) Enschede

Cursussen

 • Programming with Qt 3D - KDAB
 • Cursus UML - Eduvision
 • Writing Better Requirements - Telelogic
 • CBT: OOAD with the UML (inclusief Rational Rose) - SmartForce
 • Communicatieve- en sociale vaardigheden - SARV
 • Unix Professional, Advanced User - EXIN (examen)
 • Safer C: Developing for Business-Critical or Safety-Critical Systems - QA Systems
 • XFacemaker developer - Turnkiek
 • OSF/Motif for XFacemakers users - Turnkiek
 • C++: Specialist - EXIN (examen)
 • Object Oriented Software Architectures - PAO
 • Object Oriented Design Patterns - PAO
 • Grafische User Interfaces - CIBIT
 • Object-georiënteerde analyse en ontwerp met OMT - IBM

 


Technologie

Methoden/Technieken

Scrum, Agile, UML, design patterns, unit testen, OMT, Fusion, Shlaer/Mellor, V-Model, Yourdon, Data Flow Design, NIAM, ERD

Talen

C++ (STL), C, XML, XSD, XSL, Python, PHP, HTML, PostScript, Pascal, Prolog, Miranda

Besturingssystemen

Linux (embedded: MVL 5 & 6, Buildroot, bitbake), SunOS, Solaris, Digital UNIX, Dec OSF/1, Tru64 UNIX, IRIX, HP/UX, DG/UX, AIX, Ultrix, Mac OS X, Windows 7 Ultimate, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98, Windows 95, Windows 3.1, MS DOS, RISC-OS

 

Tools

 

Qt, Enterprise Architect, Qt Creator, Eclipse, Bitbucket, git, svn, CVS, SCCS, Code Manager, PVCS, TFS, Jenkins, Purify, Quantify, Insure++, Boundschecker, Code Wizard, QA/C, LCLint, PC-Lint, Yasca, AntiC, CppCheck, valgrind, duma, gcc, g++, gdb, ddd, xxgdb, xdb, cvd, xldb, shell scripts (sh, ksh, bash, csh, sed, awk etc.), cygwin, Visual Studio 2010 Premium, Visual C++ Developer Studio, Reflection/X, FAST/TOOLS, vi(m), emacs, Terra Term, Putty, FrameMaker, Word, WordPerfect, Office 2013, OpenOffice, perf, Eclipse, X Window System, OSF/Motif, XFaceMaker, UIM/X, XRT/Field, XRT/Table,INT/PlotXY, View.h++, Tools.h++, C++/Views

 

Hardware

 

ISO7816 smart cards, ARM, mips, Sparc, x86, x86_64,Workstations (o.a. Sun, Digital, Silicon Graphics, HP, Data General, IBM RS6000), PC, transputers, Acorn Archimedes


Conferenties

 

 

Lidmaatschap verenigingen

 

 

 Ervaringsoverzicht

Periode April 2015 t/m heden
Bedrijf Heidenhain Numeric B.V.
Functie Senior software engineer
Technologie Scrum, Agilefant, UML, Enterprise Architect, unittesten, visuele testen en systeemtesten, C++, JavaScript, Qt 5, QML, QtCreator, Linux, Windows 7 Enterprise, ClearCase, Squish, Squish Coco, gdb, valgrind, Jenkins, CppCheck, VirtualBox, Visual Studio, TightVNC, Beyond Compare, UltraEdit, Confluence, Lync, Office
Werkzaamheden  In een team waarvan de leden werken in twee locaties gewerkt aan de gebruikersinterface voor numerieke besturingen. De gebruikersinterface is geschreven met behulp van QML, Qt, C++ en JavaScript. De gebruikersinterface draait op een eigen Linux variant. Er is gewerkt volgens Scrum met korte sprints van 2 weken. Regelmatig komen de leden van het team van de twee locaties samen voor een grote sprintovergang. Er wordt veel gebruik gemaakt van tools om de kwaliteit te verbeteren en te borgen en er wordt actief gewerkt om dit op een nog hoger niveau te krijgen.

Ervaringsoverzicht

Periode November 2013 t/m September 2014
Bedrijf Wind River
Functie Teamleider
Technologie Scrum, Rally, Red Hat Enterprise Linux, Wind River Linux, Bitbucket, git, ClearCase, Wind River Workbench, Eclipse, QF-Test, Office
Werkzaamheden  Als teamleider op lokatie bij de klant ASML meegeholpen met de introductie van de voor ASML aangepaste Wind River Workbench, een op Eclipse gebaseerde geïntegreerde ontwikkelomgeving. Met behulp van een team ontwikkelaars in sprints nieuwe functionaliteit en workflows geïmplementeerd. Samen met ASML stakeholders requirements verzameld en prioriteiten bepaald. Regressietesten opgezet met behulp van QF-Test om daarmee de kwaliteit van de oplevering te waarborgen. Daarnaast ook het verlenen van 3e lijns support.

Periode Juli 2012 t/m Oktober 2013
Bedrijf Quipment
Functie Embedded Linux Solution Architect
Technologie Scrum, UML, unit testen, Enterprise Architect, design patterns, C, C++, Qt, Qt Creator, Eclipse, Linux, Buildroot, svn, TFS, gdb, duma, valgrind, Jenkins, Yasca, AntiC, CppCheck, PC-lint, shell scripts (sh, sed, awk etc.), Visual Studio 2010 Premium, Office 2013, Terra Term, vim, ISO7816 smart cards
Werkzaamheden Quipment is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie Board Computer Taxi (BCT) om de processen in de taxi branche te verbeteren en om aan de wettelijke eisen te voldoen die de taxi branche zijn opgelegd door de taxi wetgeving in Nederland. Vanaf juli 2014 moet elke taxi in Nederland voorzien zijn van een BCT. De BCT bestaat uit een display unit voor de bediening en een plus box. De display unit is gebouwd op Linux en Qt en bevat de taxi applicatie die moet voldoen aan wettelijk eisen op het gebied van functionaliteit, performance en security. De plus box geeft Quipment de flexibiliteit om te integreren met de verschillende back office systemen in de branche en om nieuwe functionaliteit te kunnen uitrollen naar klanten omdat deze niet onder de wettelijke vereisten valt. Ingehuurd om de softwareontwikkeling onder Linux met Qt te versnellen, specifiek gericht op de display unit, met een focus op kwaliteit en onderhoudbaarheid van de ontwikkelde applicaties. Er is gewerkt volgens Scrum met korte sprints van 1 of 2 weken. Aangezien Quipment nog beperkte ervaring had met embedded Linux software ontwikkeling met Qt bezig geweest met coaching, planning, verbeteren van de ontwikkelomgeving, verbeteren van de architectuur en design en de introductie van nieuwe tools. Daarnaast software ontwikkeling, code review en refactoring.

Periode September 2011 t/m Maart 2012
Bedrijf Novero
Functie Senior Software Engineer
Technologie C, Linux, git, gdb, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vim, Eclipse.
Werkzaamheden Novero ontwikkelt verschillende producten in de automotive markt. Gewerkt aan een Linux platform dat voor meerdere producten gebruikt wordt. Hiervoor upgrades uitgevoerd van componenten en nieuwe functionaliteit toegevoegd.

Periode September 2010 t/m Juni 2011
Bedrijf MontaVista Software
Functie Embedded Linux Solution Architect
Technologie C, C++, Linux, gdb, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vim, MontaVista Linux, Eclipse, bitbake, perf.
Werkzaamheden 50% op locatie van de eindklant (Robert Bosch Car Multimedia) in Hildesheim Duitsland gewerkt en 50% vanuit mijn eigen kantoor. Als onderdeel van het base platform team gewerkt aan het Linux platform wat gebruikt wordt voor het In Vehicle Infotainment (IVI) systeem dat in 2012 op de Amerikaanse markt zal verschijnen. Dit systeem bevat onder andere internet radio, internet browsing & navigatie. De gebruikte ARM processor bevat 3 cores waarvan er 2 Linux draaien en 1 een real-time operating systeem. Ter info: persbericht over de overeenkomst tussen MontaVista and RBCM.

Periode Februari 2010 t/m Oktober 2011
Bedrijf Unifiedroot
Functie Senior software engineer
Technologie C, C++, Linux, Mac OS X, Windows, gdb, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vim, Firefox.
Werkzaamheden Unifiedroot beheert een infrastructuur van root DNS servers waarmee je toegang krijgt tot top level domeinen die via ICANN niet beschikbaar zijn. Daardoor kun je bijvoorbeeld een toplevel domein aanvragen met de bedrijfsnaam, productnaam etc. Om deze domeinen voor de consument makkelijker te kunnen benaderen is de web browser Sundial ontwikkeld gebaseerd op Mozilla Firefox. Deze browser bepaalt aan de hand van het top level domein of het besturingsssysteem deze zelf kan afhandelen of dat dit gedaan moet worden via de DNS servers van Unifiedroot waardoor je naast alle gebruikelijke domeinen je nu ook naar bijvoorbeeld home.unifiedroot of user.gaming kunt browsen.

Periode September 2008 t/m Augustus 2009
Bedrijf MontaVista Software
Functie Embedded Linux Solution Architect
Technologie C, C++, Linux, gdb, ddd, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vim, MontaVista Linux, Eclipse.
Werkzaamheden Ik heb (potentiele) klanten van MontaVista geholpen bij het kiezen van de juiste embedded Linux oplossing, componenten en configuraties. Ook heb ik klanten geholpen met bepalen wat ze zelf in huis kunnen en willen en hoe MontaVista ze daarbij kan assisteren. Verder o.a. beurzen en conferenties bezocht en presentaties gegeven.

Periode Augustus 2003 t/m Oktober 2008
Bedrijf Scangineers
Functie Senior software engineer
Technologie V-Model, UML, design patterns, C, C++, Linux, Windows 2000, CVS, RT, Qt, valgrind, gdb, ddd, shell scripts (sh, sed, awk etc.), Visual Studio .Net 2003, vim, Word.
Werkzaamheden Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zelf-checkout oplossingen voor supermarkten zoals deze gebruikt worden in de supermarkten van bijv. C1000, Hoogvliet, Vomar, Plus, Casino (Frankrijk). Er zijn vele functionele uitbreidingen gemaakt (o.a. klantenwensen) als ook nieuwe producten zoals een zelfscanmandjeskassa (Scanpoint XS). De belangrijkste applicaties zijn geschreven in C, C++ en Qt. De producten gebruiken Linux als besturingssysteem. De ondersteunende applicaties zijn portable en draaien op Linux en Windows. De documentatie is geschreven in het Engels. Op dit moment verantwoordelijk voor de bestaande accounts Hoogvliet en Vomar, nieuwe accounts, de POS ontwikkelaar Centric en het product Scanpoint Cashier. Met de Scanpoint Cashier kunnen klanten contant betalen d.m.v. munten en biljetten naast de standaard mogelijkheid van pinnen en/of chippen. Voor dit project verantwoordelijk voor de contacten met de leveranciers van betaaloplossingen en de eindklant voor de pilot. Plaatsvervanger van de manager software.

Periode April 2002 t/m September 2002
Bedrijf HITT
Functie Senior software engineer
Technologie design patterns, C++, XML, PostScript, Linux, Tru64 UNIX, SUN Solaris, Windows NT, Tools.h++, C++/Views, CVS, Insure++, Boundschecker, gdb, ddd, shell scripts (sh, sed, awk etc.), Visual C++ Developer Studio, Reflection/X, vim, Word.
Werkzaamheden Er is gewerkt aan de GUI voor een verkeersbegeleidingssysteem voor luchthavens en voor de scheepvaart. Onder andere functionele uitbreidingen voor de luchthaven Arlanda, Stockholm (Zweden), Kimpo (Zuid-Korea) en Schiphol. Ook is er gewerkt aan de port van het scheepvaartbegeleidingssysteem naar Linux, het bouwen van een nieuwe backwards compatibel radar video interface en een totaal nieuwe opzet voor de approach indicatie bij het landen van een vliegtuig. De applicaties kunnen zowel onder verschillende UNIX varianten als Windows NT draaien. De documentatie is geschreven in het Engels.

Periode Mei 2002 t/m Maart 2014
Bedrijf OnlineFotoServices.nl
Functie Senior software engineer
Technologie XML, XSD, XSL, PHP, HTML, CSS, C++, Qt, Linux, CVS, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vim, OpenOffice.
Werkzaamheden Samen met Edwin Vroon het ontwikkelen en onderhouden van de website www.onlinefotoservices.nl waarop aanbieders worden vergeleken die diensten aanbieden op het gebied van digitale fotografie. Een doelstelling van de website is dat deze browser onafhankelijk moet zijn.

Periode Augustus 2001 t/m heden
Bedrijf aYniK Software Solutions
Functie Eigenaar, Senior software engineer
Technologie Zie projecten
Werkzaamheden aYniK Software Solutions richt zich voornamelijk op:
het Linux en UNIX platform
object georiënteerde software ontwikkeling met behulp van C++,Qt, UML, XML en design pattern
het creëren van een software architectuur voor een produktlijn
grafische gebruikers interfaces
portable, cross platform applicaties voor Linux, UNIX, Mac en Windows
het implementeren van een software ontwikkel omgeving
browser en besturingssysteem onafhankelijke website ontwikkeling.

Periode Maart 2001 t/m Januari 2002
Bedrijf HITT
Functie Senior software engineer
Technologie design patterns, C++, XML, PostScript, Tru64 UNIX, SUN Solaris, Windows NT, Tools.h++, C++/Views, CVS, Insure++, Boundschecker, gdb, ddd, shell scripts (sh, sed, awk etc.), Visual C++ Developer Studio, Reflection/X, vim, Word.
Werkzaamheden Er is gewerkt aan de GUI voor een verkeersbegeleidingssysteem voor luchthavens en voor de scheepvaart. Onder andere functionele uitbreidingen voor de luchthaven Arlanda in Stockholm (Zweden), Kimpo (Zuid-Korea) en Schiphol. Onder andere het geschikt maken van de applicatie voor true color i.p.v. 256 kleuren op Windows NT en het kunnen verwerken van data stromen van meerdere sensoren die onafhankelijk aan- en uitgezet kunnen worden. Verder is er gewerkt voor de haven van Hong Kong en de Waal bij Nijmegen. Voor Hong Kong is de "Traffic Analyzer" uitgebreid. Hiermee kan van een beperkt aantal schepen de vaarbewegingen over een bepaalde periode worden vastgelegd. Daarna kan een grafisch PostScript plaatje gemaakt worden en een overzicht per radaromwenteling van de posities, alarmen etc. van de desbetreffende schepen. Voor Nijmegen is een vaarbaananalyse module ontwikkeld. Hiermee kan over een bepaalde periode alle vaarbewegingen in een bepaald gebied worden geregistreerd. Daarna kunnen deze gegevens grafisch worden weergegeven en afgedrukt. De applicaties kunnen zowel onder verschillende UNIX varianten als Windows NT draaien. De documentatie is geschreven in het Engels.

Periode Januari 2001 t/m februari 2001
Bedrijf Inter Access
Functie Senior software/systeem engineer
Technologie C, DG/UX, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vi, Word
Werkzaamheden Er zijn 2 Digital Unix machines waarop applicaties ontwikkeld worden voor Arbeidsvoorziening Nederland met als besturingssysteem DG/UX op Intel en Motorola. Deze 2 machines moeten vervangen worden door 1 Intel machine. Deze machine moest geaccepteerd en ingericht worden als ontwikkel- en testmachine. De applicaties zijn gebouwd met de 4GL PowerHouse, C & shell scripts. De C applicaties die eerder op de Motorola machine draaiden, moesten worden geport. Aangezien de organisatie van de klant opgesplitst is in publieke en private bedrijven, die geen informatie mogen delen moesten de bestaande applicaties gekloond worden. Daarnaast moest de ontwikkelomgeving dusdanig ingericht worden dat voor beide bedrijven afzonderlijk de applicaties ontwikkeld en getest kunnen worden.

Periode September 1999 t/m december 2000
Bedrijf Thales (voorheen Hollandse Signaal Apparaten)
Functie Consultant
Technologie C, SUN Solaris, X Window System, OSF/Motif, HPS, UIM/X, Purify, Quantify, LCLint, g++, gdb, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vi(m), FrameMaker
Werkzaamheden Er is voor het bouwen van GUI's een laag gebouwd om de ontwikkelaar af te schermen van X & OSF/Motif: HPS. HPS bestaat uit een aantal libraries tezamen met een aantal tools waarmee een ontwikkelaar GUI applicaties kan bouwen. Voordat X, OSF/Motif en HPS uitgeleverd worden aan klanten, worden er product-releases van gemaakt, zowel voor host (de ontwikkelomgeving) als target (het uiteindelijke systeem). De werkzaamheden bestonden uit operationele support en consultancy, zowel voor interne als externe klanten op het gebied van X, OSF/Motif en HPS. Tevens verantwoordelijk voor het uitbrengen van nieuwe product-releases en het onderhoud hiervan. Verder is er kennis opgedaan van het totale platform (dus niet alleen van de GUI), zodat het totale platform nu ook geïnstalleerd kan worden en hier support op gegeven wordt.

Periode Maart 1999 t/m augustus 1999
Bedrijf Roermond Papier
Functie Senior software engineer
Technologie UML, design patterns, C++ (STL), Windows NT, Linux, CVS, Insure++, Code Wizard, shell scripts (sh, sed, awk etc.), cygwin, Visual C++ Developer Studio, Word
Werkzaamheden De EPC applicatie wordt gebruikt voor de besturing van een geautomatiseerde papierproductiemachine.Deze applicatie is compleet opnieuw ontwikkeld en functioneel uitgebreid. Naast de papierproductiemachine werden ook lopende banden, weegschalen en barcode printers volledig automatisch aangestuurd. Productiedata wordt daarna doorgegeven aan een ERP systeem (AS400, ProTean). De EPC applicatie draait onder Windows NT. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het inlezen van configuratiefiles, de ontwikkeling van de configuratiemanager en de interfacing met de AS400 en ProTean files (NT). Daarnaast ook het aansturen van de printer en het uitvoeren van integratietesten. Een deel van het werk is uitgevoerd op lokatie in Roermond, Engeland en Duitsland.

Periode September 1998 t/m februari 1999
Bedrijf HITT
Functie Software engineer
Technologie design patterns, C++, Dec OSF/1, SUN Solaris, Windows NT, Tools.h++, C++/Views, CVS, Insure++, Boundschecker, gdb, ddd, shell scripts (sh, sed, awk etc.), Visual C++ Developer Studio, Reflection/X, vi, Word.
Werkzaamheden De GUI voor een verkeersbegeleidingssysteem voor een luchthaven is uitgebreid met o.a. een approach window waarin tracks van een approach radar worden vertoond, een interface met een applicatie waarmee opgenomen loggings opnieuw kunnen worden afgespeeld, het runtime interactief kunnen wijzigen van kleuren en de overgang naar nieuwe interface classes. Verder is de visualisatie van een tracksymbool gewijzigd van een vierkantje in een roterend vliegtuigsymbool, waarvan de grootte en het symbool zelf afhankelijk zijn van de grootte van het vliegtuig. De applicatie kan zowel onder verschillende UNIX varianten als Windows NT draaien. De documentatie is geschreven in het Engels.

Periode Juni 1998 t/m augustus 1998
Bedrijf Yokogawa
Functie Software engineer
Technologie C, AIX, Windows NT, PVCS, Purify, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vi, Word
Werkzaamheden Het uitbreiden van het SCADA pakket FAST/TOOLS met nieuwe functionaliteit waaronder quick load. D.m.v. een specificatie in een ASCII file kunnen de items in een database gezet worden in plaats van interactief met behulp van een UI. Verder de implementatie van een hoorbare alarm faciliteit waarmee alarmen tweetonig hoorbaar gemaakt worden in plaats van alleen visueel. Daarnaast is software configuratie management mede opgezet m.b.v. PVCS op Windows NT en AIX.

Periode Januari 1998 t/m mei 1998
Bedrijf Nucletron
Functie Software engineer
Technologie design patterns, Fusion, C++, HTML, SGI IRIX, X Window System, OSF/Motif, XFaceMaker, XRT/Field, XRT/Table, View.h++, Tools.h++, Purify, cvd, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vi
Werkzaamheden Er is gewerkt aan een nieuwe applicatie binnen PLATO, de planningssoftware waarmee een arts en/of physicus een behandelingsplan kan maken ter bestrijding van kanker. Met deze applicatie, UMS (Unit Modelling System), kan een lineaire accelerator gemodelleerd worden. UMS heeft een OSF/Motif GUI die gedeeltelijk is gebouwd met XFaceMaker. Voor de interne communicatie is een intranet ingericht. Verder is er een evaluatie gedaan naar OO Case tools die de OO methode Fusion moesten ondersteunen.

Periode September 1995 t/m december 1997
Bedrijf ASML
Functie Software engineer
Technologie NIAM, C, Sun Solaris, X Window System, OSF/Motif, XFaceMaker, XRT/Field, INT/PlotXY, Code Manager, Purify, Quantify, Insure++, QA/C, LCLint, gcc, gdb, ddd, xxgdb, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vi, emacs, FrameMaker
Werkzaamheden Er is eerst gewerkt aan de uitbreiding van de Test Manager. Vervolgens is gewerkt aan PostScript printer support. De meeste tijd is besteed aan de migratie van de GUI van de Waferstepper van OpenLook naar OSF/Motif. T.b.v. de ontwikkeling van OSF/Motif applicaties is een ontwikkelomgeving opgezet waarin o.a. het GUI ontwikkeltool XFaceMaker is geïntegreerd. Tevens is een applicatie ontwikkeld waarmee testresultaten grafisch kunnen worden weergegeven en bewerkingen op deze resultaten kunnen worden uitgevoerd. Om de ontwikkeling van consistente GUI interfaces te versnellen zijn widgets gemaakt, die voldoen aan de ASML style guide. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van ingekochte widgets, waarbij de communicatie met de diverse leveranciers is gevoerd. De documentatie is in het Engels geschreven.

Periode Augustus 1995 t/m juli 2001
Bedrijf V&L Groep (later Inter Access)
Functie Software engineer
Technologie Zie de beschrijvingen hierboven.
Werkzaamheden Door V&L (Inter Access) gedetacheerd bij andere bedrijven. Zie voor de werkzaamheden de beschrijvingen hierboven.

Periode Januari 1994 t/m juni 1994
Bedrijf NLR
Functie Afstudeerder
Technologie Shlaer/Mellor, NIAM, C++, HP/UX, X Window System, OSF/Motif, UIM/X, shell scripts (sh, sed, awk etc.), vi, Word
Werkzaamheden Het ontwikkelen en implementeren van een GUI, waarmee interactief en grafisch expressies kunnen worden samengesteld die kunnen worden opgeslagen in een database. De documentatie is geschreven in het Engels.

Periode Februari 1993 t/m juli 1993
Bedrijf ITC
Functie Stagiair
Technologie NIAM, RISC-OS, C, WIMP, Acorn Archimedes.
Werkzaamheden Het ontwikkelen en implementeren van een applicatie voor een beeldbewerkingspakket. Met de applicatie kan worden getekend op een satellietbeeld, waarna het getekende later kan worden geanalyseerd. De documentatie is geschreven in het Engels.

Periode September 1992 t/m januari 1993
Bedrijf Hollandse Signaal Apparaten (nu Thales)
Functie Stagiair
Technologie NIAM, C, SunOS, shell scripts (sh, sed, awk etc.), transputers, FrameMaker
Werkzaamheden Onderzoeken of een parallel systeem zo kon worden aangepast, zodat er gebruik wordt gemaakt van verbindingsloze communicatie. Een proces kan dan data van een bepaald type produceren en/of consumeren, zonder te weten waar het vandaan komt of heengaat. Hiervoor is een prototype gemaakt.